فهرست حکایت های بخش اخلاق و رفتار

1. روی شانه های خود چه چیزهایی حمل می کنید؟
2. اردوی مدرسه با اتوبوس
3. پسرک واکسی
4. چه کشکی چه پشمی؟
5. دریای عشق و عاشقی
6. آیا ما هم معتاد هستیم؟
7. دو ریالی صلواتی
8. من گاو هستم
9. نفس گرم
10. نیش مار و زنبور
11. محاکمه دزد نان
12. پدر و خواستگاران
13. دروغ نشنیده
14. مراقب چشم های خود باشید
15. مردی که بازیگر شد
16. دوقلوهای همسان با ویژگی‌های متفاوت
17. باخت کاسپاروف
18. چند خارپشت دارید؟
19. رئیس بیمارستان
20. سیب گاز زده
21. شگفت انگیز ترین رفتار انسان
22. نهنگ تنها
23. کیسه خود را با چه پر می‌کنید؟
24. تنها غازها نیستند
25. پریدن گوسفندان
26. برگه امتحان بی‌نام
27. درخت جادویی
28. یک لیوان شیر
29. لنگه کفش
30. هدیه پدر به پسر برای فارغ‌التحصیلی
31. چو من آیم او رود
32. شاهکار
33. مرد دوچرخه سوار
34. نمره ده نقاشی
35. مردی در سردخانه
36. قهوه مبادا
37. بادکنک من
38. آیا با دیگران سهیم می شوید؟
39. آخرین دونده
40. سمعک با کارکرد متفاوت
41. این قانون بیمارستان
42. تفاوت سیب و توت فرنگی
43. دهقان و شکارچی
44. بره و انگشت نیاز
45. انگشت و خیک
46. شعر بنی آدم
47. پیاده روی فراموش نشدنی
48. پادشاهی با یک چشم و یک پا
49. باقالی پلو با ماهیچه
50. خودتان را چگونه معرفی می کنید؟
51. دختر و عروس از دید مادر
52. خرید روزنامه و پول خرد
53. روش بادی و خورشیدی
54. ثروتمندتر از بیل گیتس هم هست؟
55. خوک یا گاو؟
56. معدنی پر از الماس
57. بهشت بدون اسب و سگ
58. شتر و موش در مثنوی
59. انارهای زیر خاک
60. پدر عصبانی در اورژانس
61. صندلی در کلاس فلسفه
62. شاهین چنگیزخان مغول
63. از روی بدشانسی یا خوش شانسی؟
64. بستنی با شکلات
65. نگهبانی از نیمکت
66. سبدی بزرگ پر از گردو
67. کره های گرد
68. فیلیپ خوش تیپ
69. گربه های شمع در دست