فهرست حکایت های بخش کسب و کار

1. دوربین پولاروید
2. دین و مذهب ما چیست؟
3. جنگ زرگری
4. حفر چاه
5. شکار مرغابی
6. آیا به اندازه کافی مرغ دارید؟
7. کتابخانه کتب قدیمی و نسخ خطی
8. مؤسسه اتومبیل کرایه دو دوست
9. مردی که بازیگر شد
10. درخت مشکلات
11. دوقلوهای همسان با ویژگی‌های متفاوت
12. جزئیات مجسمه
13. مشکل چاه آب روستا
14. با جان و دل گوش دهید
15. دل بزرگ
16. فوت کوزه گری
17. بهترین خیاط
18. فیل سفید
19. ورد باران
20. اسکناس 100 دلاری
21. کیسه خود را با چه پر می‌کنید؟
22. سرآستین راست شاهزاده خانم
23. مردی در سردخانه
24. بادکنک من
25. سمعک با کارکرد متفاوت
26. معیار مهندس روسی
27. ناهار همراه نوشیدنی فقط یک دلار
28. وام فوری 5000 دلاری
29. انگشت و خیک
30. پادشاهی با یک چشم و یک پا
31. فروش بوی غذا
32. کدوم سفر؟
33. لینکلن دیوانه و احمق است!
34. کجا هستید؟
35. گرگ و نعل طلا
36. نیم دینار
37. معدنی پر از الماس
38. بز را بکش
39. لامپ رشته ای ادیسون
40. معامله یهودی
41. ماست مختارالسلطنه
42. شیوانا و تاجر فریبکار
43. هنر فروش
44. نگهبانی از نیمکت
45. کره های گرد
46. مونتاژ دوچرخه