پرخواننده ترین حکایت های سایت یکی بود

مشکل چاه آب روستا

تنها غازها نیستند

قول دوران کودکی

زن نازا

شانه و همسر

شیخ ابوسعید ابوالخیر...

برگه امتحان بی‌نام

ششمین دختر

مرا بغل کن

گیرنده: خدا

انگشت پادشاه

کاسه چوبی

قوز بالا قوز

شرط کاهش مالیات

ماستمالی کردن

شاخه گلی برای مادر

دل بزرگ

با جان و دل گوش دهید

شاعرانه و رمانتیک

دعای چوپان

بودا و زن هرزه

همه چیز از یک جفت جو...

کار شیطان

چند خارپشت دارید؟

عبادت بجز خدمت خلق ن...

فاصله حرف تا عمل

فوت کوزه گری

طلاهای مرد خسیس

بهلول و استاد

باخت کاسپاروف