زیر دایره‌ها اعداد 1 تا 8 پنهان شده‌اند. به ترتیب 1 تا 8، روی اعداد کلیک کن و جایزه بگیر.