دفتر مشق دبستان
دفتر سیاه و پاره
معلم عصبی دفتر را روی میز كوبید و داد زد: «سارا ...»
دخترك خودش رو جمع و جور كرد، سرش رو پایین انداخت و خودش رو تا جلوی میز معلم كشید و با صدای لرزان گفت: «بله خانوم؟»
معلم كه از عصبانیت شقیقه هاش می زد، تو چشمای سیاه و مظلوم دخترك خیره شد و داد زد: «چند بار بگم مشقاتو تمیز بنویس و دفترت رو سیاه و پاره نكن ؟ هـــا؟! فردا مادرت رو میاری مدرسه... می خوام در مورد بچه بی انضباطش باهاش صحبت كنم!»
دخترك چونه ی لرزونش رو جمع كرد و بغضش رو به زحمت قورت داد و آروم گفت: «خانوم... مادرم مریضه... اما بابام گفته آخر ماه بهش حقوق میدن... اونوقت می شه مامانم رو بستری كنیم كه دیگه از گلوش خون نیاد... اونوقت می شه برای خواهرم شیر خشك بخریم كه شب تا صبح گریه نكنه... اونوقت... اونوقت قول داده اگه پولی موند برای من هم یه دفتر بخره كه من دفترهای داداشم رو پاك نكنم و توش بنویسم... اونوقت قول می دم مشقامو ...»
معلم صندلیش رو به سمت تخته چرخوند و گفت: «بشین سارا ...»
و كاسه اشك چشمش روی گونه خالی شد...
زود قضاوت نكنيم.


استاد شیوانا مشغول درس مبحث نواندیشی و روشنفکری برای شاگردانش بود. اما خود می دانست این موضوعی است که بسادگی برای هرکسی جا نمی افتد. چون بحث فرهنگ دیرینه و فاخر بودن آن نیز مطرح شده بود ... ادامه حکایت

حکایت های بیشتر:

نظر شما در مورد این حکایت چیست؟

پرسش تصادفی: کدام بزرگتر است 2 یا 4؟

نطرات کاربران:1

به امید اینکه 1روز اشک هیچ سارایی به خاطر دست تنگی سرازیر نشه


2

به امید اینکه 1روز اشک هیچ سارایی به خاطر دست تنگی سرازیر نشه


3

متاسفانه اغلب ما انسانها ، قاضی به دنیا می آییم. اما این امکان هست که از قضاوت زود هنگام دست برداریم اگر بخواهیم.


4

کاش آنقدر پول داشتم که به امـثال ساراکمک میکردم


5

من هم میگم زود قضاوت نکنیم... تشکر*


6

عالی


7

خیلی غم انگیزبود گریه ام گرفت


8

امیدوارم همه افراد جوامع ازابتدایی ترین حقوق اجتماعی خودبهرمند گرددند


9

سوال بنده اینه: خب چرا بدنیا میارید؟ وقتی نمی تونید، چرا بدنیا می یارید؟ میدونم، حق ملتها رو تو همه جای دنیا، دولتها میخورن. وگرنه وضعیت ملل می تونست عادلانه باشه. ولی خب حالا نیست، شمای مادر، چرا عقل و انصاف نداری؟ میخوای به بچت ظلم بشه و اینطوری بهش بی احترامی بشه؟ روزی دست خداست، بله. ولی عقل و انصاف کجاست؟ وقتی همه جوانب رو سنجیدی و دیدی نمی تونی، برای اون بچه کارت دعوت نفرست.


اگر نظری که درج کردید نمایش داده نشده است بر روی برزورسانی نظرات کلیک کنید

بروزرسانی نظرات