سکه بیست پنی
فروش اسلام
مقیم لندن بود. تعریف می کرد که یک روز سوار تاکسی می شود و کرایه را می پردازد. راننده بقیه پول را که بر می گرداند 20 پنس اضافه تر می دهد! می گفت: «چند دقیقه ای با خودم کلنجار رفتم که بیست پنس اضافه را برگردانم یا نه؟ آخر سر بر خودم پیروز شدم و بیست پنس را پس دادم و گفتم آقا این را زیاد دادی.»
گذشت و به مقصد رسیدیم. موقع پیاده شدن راننده سرش را بیرون آورد و گفت: «آقا از شما ممنونم.»
پرسیدم: «بابت چی؟»
گفت: «می خواستم فردا بیایم مرکز شما مسلمانان و مسلمان شوم اما هنوز کمی مردد بودم. وقتی دیدم سوار ماشینم شدید خواستم شما را امتحان کنم. با خودم شرط کردم اگر بیست پنس را پس دادید بیایم. فردا خدمت می رسیم!»
تعریف می کرد: «تمام وجودم دگرگون شد. حالی شبیه غش به من دست داد. من مشغول خودم بودم در حالی که داشتم تمام اسلام را به بیست پنس می فروختم!»


پسر کوچولو از مدرسه اومد و دفتر نقاشیش رو پرت کرد روی زمین! بعد هم پرید بغل مامانش و زد زیر گریه! مادر نوازش و آرومش کرد و خواست که بره و لباسش رو عوض کنه. دفتر رو برداشت و ورق زد. نمره... ادامه حکایت

حکایت های بیشتر:

نظر شما در مورد این حکایت چیست؟

پرسش تصادفی: جمع 2 و 2؟

نطرات کاربران:1

یاد بگیریم مسلمانی به اسم نیست به عمل است


2

کسی که با بیست پنس تصمیم میگیرد به چه ایمانی دست پیدا خواهد کرد!!!
حداقل داستان بنویس طرف تو دانشگاه یه اندیشمند مسلمان را دیده و از این مزخرفات
نمیدانم از دست این خدا پرستان احمق باید به کجا پناه برد


3

این داستان یه نکته جالب برای من داشت این که رفتار ما می تونه کل دنیا رو تحت تاثیر قرار بده
چقدر بده که حواسمو به رفتار خودمون نباش و فقط مشغول نقد رفتار دیگران باشیم


4

بقول حضرت رسول(ص)وامام صادق(ع):کونوا دعات الناس بغیر السنتکم:دعوت کننده مردم باشید با غیر زبانتان(باعملتان)


5

در جواب آقای 2 که ظاهرا اهل مطالعه و تحقیق بنطر می آیند توجه ایشان را به تئوری نظم در بی نظمی و اثر پروانه ایی در تحولات روزگار جلب می کنم.طبق این نظریه بال زدن پروانه ایی در پکن میتواند موجب طوفانی در نیویورک گردد.این 20 پنس همان بال زدن پروانه است.


6

در مقایسه بیست پنس با اندازه میزان اختلاس ها و دزدی های صورت گرفته در دولت های فعلی و ماقبل چه نمودی از اسلام در عرصه بین الملل و در نسل های آینده خواهد داشت؟


اگر نظری که درج کردید نمایش داده نشده است بر روی برزورسانی نظرات کلیک کنید

بروزرسانی نظرات