دو گنجشک کنار آب
گنجشک و آتش
گنجشکی با عجله و تمام توان به آتش نزدیک می شد و برمی گشت!
پرسیدند: «چه می کنی؟»
پاسخ داد: «در این نزدیکی چشمه آبی هست و من مرتب نوک خود را پر از آب می کنم و آن را روی آتش می ریزم.»
گفتند: «حجم آتش در مقایسه با آبی که تو می آوری بسیار زیاد است و این آب فایده ای ندارد.»
گفت: «شاید نتوانم آتش را خاموش کنم، اما آن هنگام که خداوند می پرسد زمانی که دوستت در آتش می سوخت تو چه کردی؟ پاسخ میدهم: هر آنچه از من بر می آمد!»


استاد شیوانا مشغول درس مبحث نواندیشی و روشنفکری برای شاگردانش بود. اما خود می دانست این موضوعی است که بسادگی برای هرکسی جا نمی افتد. چون بحث فرهنگ دیرینه و فاخر بودن آن نیز مطرح شده بود ... ادامه حکایت

حکایت های بیشتر:

نظر شما در مورد این حکایت چیست؟

پرسش تصادفی: ضرب 2 در 3؟

نطرات کاربران:1

عالی بود.کاش ما آدم ها هم هینطوری فکر میکردیم. ممنون


2

خیلی زیبا بود... الان واقعا دلم میخواست همچین دوستی داشتم


3

خیلی خوب بود


4

درباره کل سایت عالی عالی عالی


5

این داستان وازقبیل این داستانها که مسلما ریشه در فرهنگ غنی اریایی واسلامی ما دارد بیان کننده راه حل تمام مشکلات و معضلات جامعه ماست وتمام راهکارهای موفقیت که هر فرد وجامعه ای به آن نیاز دارد در آن مستتر می باشدواینجاست که باید گفت هر حکایت فارسی در عین سادگی خود مثنوی هزار من کاغذ است ونیاز به تفسیر دارد والبته اگر برای بهره برداری بهتر از این فرهنگ متعالی ما نیاز به تغییرات اساسی در سیستم آموزش وپرورش خود داریم مسائلی که در طی سالیان بدلائل مختلف تاریخی واجتماعی به حیطه فراموشی سپرده شده است جایی که پیشرفته ترین کشور های حال حاضر دنیا با الگوگیری از فرهنگ ما شالوده آموزش نوین خود را ریختند وترقی کردند بطور مثال برخی از مفاهیم مستتر در این داستان عبارتند از:((از منظر دینی امیدوار بودن و داشتن توکل بی تفاوت نبودن به سر نوشت یکدیگر همان معنای تقوی از منظر ودید رهبر معظم انقلاب پرهیز با حرکت نه باسکون یا از منظر روانشناسی داشتن انگیزه موفقیت و.... ))که البته ما در علوممان نیازمند نگاهی دیگر هستیم بزعم اینجانب نگاه درجه دوم که ابتدای امر نیازمتد اساتیدی هنرمند ذهن آگاه که در ابتدابا استفاده از تمثیل ها وحکایات نمایی کلی از آن علم را ارائه دهند همان روش پایه ای تدریس آزوبل که البته برای رسیدن این مهم سیستم آموزشی ما نیازمند پیمودن راه دراز تغییرات اساسی وساختاری دارد نیازمند ارج بیشتر به علوم انسانی خود استفاده هنرمندانه از علوم مختلف در جهت ساده سازی وفهم مطالب به یادگیرندگان وبعد از آن حیرت زایی (مولانا ) روش پرسشی آزوبل واکاوی از دید فنی ومهندسی وتجزیه شیمی والبته در روزگاری که به عصر انفجار اطلاعات معروف است نقش چنین مدرسانی در بهره گیری هرچه بیشتر از این علوم مختلف وکمک به بسط آن حائز اهمیت می باشد جایی که البته برای نیل به این هدف مهم آموزشی که از اثارش خود باوری ملی وافزایش توان حل مسئله واستفاده کاربردی از علوم متفاوت در زندگی روزمره می باشد که به ادراک اینجانب وقتی میتوان کار یک معلم وا ستاد را به کار انبیا ی الهی تشبیه کرد که ضمن ساده سازی درک مطالب علمی باعث حیرت زایی وبیدار شدن واشتیاق روح حقیقت جویی یا دگیرندگان بشود والبته از مواردی است که برای رسیدن عدالت در سلامت وهر گونه پیشرفت بدان نیاز مندیم به امید روزی که به جایگاه حقیقی خود در بهره گیری از علوم وتمدن ویافتن خود که هما نا کلیدکمال است برسیم در آخر جمله ای زیبا از سهروردی: بشنو تا بدانی بدان تا برسی برس تا بیابی بیاب تا گم شوی گم شو تا یافته گردی یافته شو تا بشناسی آنگه کشف افتد وهمانگونه که حافظ می فرماید: تا نگردی آشنا زین پرده رازی نشنوی گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش


6

خوب بود اما من برای کتابم میخواستم لطفا کمکم کید تا 1ساعت دیگه بگید اثر کیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟


7

Its Very Good عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییی


8

خیلی خوب بود باید ازش پند بگیریم.عالی عالی عالی بود واقعا.نمی دونم باید چطورد نظرم رو بیان کنم.فقط میتونم بگم که عالی بود.


اگر نظری که درج کردید نمایش داده نشده است بر روی برزورسانی نظرات کلیک کنید

بروزرسانی نظرات