برای تماس با سایت یکی بود، از ایمیل yekibood.ir@gmail.com استفاده کنید.